Samværspolitik svømmeklubben S68

Formål
For at skabe kvalitet og trygge rammer for svømmere, instruktører, og frivillige i S68 ønsker klubben at indføre en samværspolitik.

Formålet med samværspolitikken er at sikre, at alle får en god oplevelse af at være en del af S68. Vores klub skal være kendetegnet ved, at man tager aktivt medejerskab i klubben og dens arrangementer. Vi vil gerne være kendt for en høj kvalitet og et godt og stærkt fællesskab.

Samtidig har samværspolitikken det formål at tilgodese og beskytte den enkelte svømmer eller frivillige mod krænkelser, således vi sikrer et godt miljø for alle. Samværspolitikken og dens forhold gælder for både svømmere, trænere og frivillige i klubben.

Hvorfor en samværspolitik?

S68 ønsker at indføre en samværspolitik af flere årsager.

1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i klubben

2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge i klubben

3. Vores trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i klubben

Hvem skal kende vores samværspolitik

Det skal alle ledere, trænere, medlemmer og forældre - Ledere, trænere har pligt til at sætte sig ind i og efterfølge samværspolitikken.

Samværspolitikken er tilgængelig for alle på http://www.s68.dk

Samværspolitikken omfatter politikker på følgende områder

· Børneattester

· Mobbepolitik – gensidig respekt

· Omklædningsrum

· Rygning, alkohol og andre rusmidler

· Mistanke om krænkelser

Børneattester

Lovgivningen kræver at klubben indhenter børneattester ved nyansættelser af trænere og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Man kan ikke fungere som leder eller træner i klubben uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver klubben ret til at indhente børneattest fra kriminalregisteret.

Bestyrelsen indhenter og behandler børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

S68 følger de anvisninger og den politik, der vedtages af Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Mobbepolitik - gensidig respekt

Respekt for hinanden er grundlaget for godt kammeratskab og essensen i det at deltage i sport og foreningsliv.

S68 skal være en klub hvor alle børn og unge trives både socialt og sportsligt.

I S68 er alle velkomne, så længe man respekterer hinanden og klubbens regler.

Mobning er uacceptabelt det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med brug af alle sociale medier og strider grundlæggende mod vores værdier i klubben.

Mobning er bortvisningsgrund, og oplever man mobning i klubben, skal det rapporteres til træneren med det samme, så vi kan søge mægling.

Ved gentagne eller grove tilfælde skal forældrene inddrages og bestyrelsen orienteres.

Omklædningsrum

Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder eller lave videooptagelser.

Rygning, alkohol og andre rusmidler

Rygning, alkohol og andre rusmidler hører ikke sammen med idræt.

S68 accepterer ikke at svømmere indtager alkohol eller andre rusmidler på ture med klubben. Svømmere som overtræder dette vil straks blive hjemsendt på forældrenes regning. Forældrene vil blive underrettet inden hjemsendelsen.

Indtagelse af euforiserende stoffer i S68 regi medfører omgående ekskludering af klubben. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i Hjørring kommune. Opdages salg/ køb af stoffer på klubbens område, eller mellem klubbens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Har man kendskab til, at klubbens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen.

Mistanke om krænkelser

I tilfælde af et medlem eller en frivillig i klubben får kendskab til krænkelser eller overtrædelse af ovenstående politikker, rettes der straks henvendelse til en træner eller bestyrelsesformanden. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem. Hvis man endvidere som medlem eller frivillig føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal man rette henvendelse til bestyrelsesformanden. Denne vil føre samtalen til protokols. Derved får evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov at sprede sig. Hertil skal nævnes, at der opfordres til først at tage ansvar for og forsøge at ordne uoverensstemmelserne selvstændigt, inden bestyrelsesformanden kontaktes.

Der er altid mulighed for at komme i kontakt med en fra bestyrelsen via klubbens hjemmeside:

https://s68.klub-modul.dk/cms/visbestyr.aspx

Vedtægter for S68 findes her:

https://s68.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=40

Hold i dag

Instagram