Træning i Svømmeskolen S68

Forventninger til træneren:

 • Vær forberedt.
 • Vær veloplagt.
 • Vær omklædt.
 • Vær pålidelig.

De vigtigste råd til træneren, for at få et godt forhold til svømmeholdet:

 • TRYGHED, motiver ingen tvang ved træning og HUSK mobning er er på ingen måde accepteret i S68.
 • TILLID, gør altid det du siger.
 • TÅLMODIGHED, forklar, vis og forklar igen.

Tips til god træner opførsel overfor svømmerne:

 • Snak hyggeligt med svømmerne, når de ankommer.
 • Lær hurtigt alle børnenes navne.
 • Sørg for at overholde start- og sluttidspunkter, så kan børnene følge med på hallens ure.
 • Nødvendige regler påtales overfor børnene til de første træninger:
 • Ingen færdsel med udendørs fodtøj bag bænkene i omklædningen.
 • Man skal huske at vaske sig med sæbe, før man trækker i badetøj – dette gentages ved toiletbesøg. Håret skal også skylles inden der er adgang til bassin.   
 • Ikke skubbe, løbe og lave hovedspring på lavt vand. (sikkerhed)
 • Ikke sprøjte med vand. (god ven)
 • Oprydning og almindelig god opførsel i hallen OG omklædningsrum er sådan vi gør det i S68.
 • Hvis der er støj fra andre hold i svømmehallen, skal du samle holdet, hver gang du giver instruktion.
 • Alle svømmere skal være klar inden instruktionen begynder. Efter instruktionen skal det tydeligt tilkendegives, når øvelsen starter.
 • Anbring dig i forhold til svømmerne så de kan høre, hvad der bliver fortalt, uanset hvor høj din stemme er.
 • Drej dig når du foreviser øvelser, svømmerne skal kunne se hvad du laver fra flere sider.
 • Forevis altid korrekt.
 • PAS PÅ, - gå ikke for hurtigt frem med øvelserne. Det er altid et spørgsmål om balance mellem variation og at lære øvelsen. – Det er vigtigst at lære øvelsen korrekt i forhold til variation.
 • HUSK, -hold svømmerne fast på den opgave de har fået.
 • PAS PÅ, -aktivitetsniveauet ikke bliver for lavt. Der må gerne stoppes efter en øvelse, men når den sidste svømmer er kommet hjem, starter instruktionen med det samme.
 • HUSK, hvis du har en rettelse til øvelsen, alle skal prøve rettelsen.
 • Tving aldrig børnene, men motiver dem til at forsøge. At nudge er et fint for at skabe udvikling og få barnet til at vokse, men stor modstand bør respekteres for at bevare barnets tillid.  
 • Ros, hvis du kan se svømmerne, gør sig ”umage”. De behøver ikke at være perfekte for at få ros.
 • Slut altid med en positiv oplevelse.
 • Tillad ikke at leg udvikler sig alt for vildt, sikkerhed frem for alt.
Hold i dag

Instagram